.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي دانش پذیران با عناصر توليد يك بازي رايانه اي از جمله عوارض زمين، معماري و فضا، نور و صدا، بازي نامه، سبك شناسي بازي ها و همچنين بررسي دلايل شكست و موفقيت بازي هاشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با Windows

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
بازي چيست و چرا بازي ميسازيم؟ آشنايي با ژانرهاي بازي و اصطلاحات مرسوم در ساخت بازي تحليل يك بازي از ديدگاه هاي مختلف و نمره بندي هاي داخلي و خارجي

مخاطبان
كليه علاقمندان به ساخت بازيهاي رايانه اي

مدت
21  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس
آَشنايي با مباني گرافيك كامپيوتري
فيزيك براي بازي هاي رايانه اي
الگوريتم و فلوچارت ( جهت بازيهاي رايانه اي)
اصول و مباني برنامه نويسي با #C (كاربرد در ساخت بازي هاي رايانه اي)
آموزش Unity 3D
آشنايي با Engine ها و فناوري هاي 3D در ساخت بازي هاي رايانه اي
اسكريپت نويسي در Unity
صدا در بازي هاي رايانه اي
نرم افزار 3Ds Max براي توليد بازي(مقدماتي)
مباني انيميشن در ساخت بازي هاي رايانه اي
طراحي هنري بازي هاي رايانه اي
نرم افزار 3Ds Max براي توليد بازي(پيشرفته)
پروژه پاياني بازي سازي رايانه اي


سرفصل

جلسه اول : گيم چيست؟ مفاهيم بنيادي

جلسه دوم : سبك شناسي بازي

جلسه سوم : ايده پردازي-عواض زمين-معماري و فضا

جلسه چهارم : نورپردازي و صدا، چيدن درگيري ها و هوش مصنوعي

جلسه پنجم : از داستان نويسي تا بازي نامه ، ديالوگ

جلسه ششم : تحليل شكست و موفقيت بازي ها

جلسه هفتم : آشنايي با اصطلاحات بازي هاي رايانه اي