.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

برنامه نويسي مخصوص بازي در Unity Engineشرایط شرکت کنندگان
آشنايي كامل با كامپيوتر و برنامه نويسي شي گرا

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ايجاد اسكريپت هاي مناسب مربوط به بازي مانند برخورد، شليك و ...

مخاطبان
برنامه نويسان بازي هاي رايانه اي

مدت
15  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Getting Started with Scripting and Interactive Objects
 Character Controllers and Animation System
 Camera, GUI
 Game Managers and Loaders
 Audio, Intro to Artificial Intelligence