.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندسازي به نقشه كشي ساختمان و ترسيم صحيح نقشه هاي ساختمانيشرایط شرکت کنندگان
شناخت و علاقه نسبت به دوره هاي معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ترسيم كليه نقشه هاي ساختماني در حد فاز 1 توانايي وشناخت ترسيم اشكال و احجام (پرسپكتيو و سه نما)

مخاطبان
مورد استفاده كليه افراديكه تمايل به شركت در يكي از كلاسهاي مرتبط به معماري را دارند

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس
پرسپكتيو
مباني هنر و تاريخ طراحي 1
ترسيم اجرايي و مصالح شناسي
طراحي معماري توسط نرم افزار REVIT
فرآيند طراحي معماري
طراحي منظر
كارگاه فرآيند طراحي معماري
مباني هنر و تاريخ طراحي 1
نقشه كشي معماري توسط نرم افزار اتوكد 2014
طراحي معماري توسط نرم افزار REVIT2014
دوره حرفه اي و كاربردي نرم افزار ARCH. REVIT2014
نقشه كشي معماري توسط نرم افزار اتوكد 2017
دوره حرفه اي و كاربردي نرم افزار REVIT Architecture 2017
نقشه كشي معماري توسط نرم افزار اتوكد 2018
ترسيم فني پيشرفته (برش،‌جزئيات پله و پلان هاي طبقاتي)
نقشه كشي معماري توسط نرم افزار اتوكد 2019
دوره حرفه اي و كاربردي نرم افزار REVIT Architecture 2019
مدل سازي سه بعدي با استفاده از نرم افزارSketch up - ويژه نوجوانان
كارگاه مصنوعات چوبي
آموزش مديريت و شبيه سازي سازه هاي ساختماني با استفاده از نرم افزار NavisWork
دوره حرفه اي و كاربردي نرم افزار REVIT Architecture 2019(آموزش آنلاين)
نقشه كشي معماري توسط نرم افزار اتوكد 2019(آموزش آنلاين)
دوره جامع نرم افزارهاي مدل سازي و ارائه معماري (Revit Architecture-3Dmax & V ray - photoshop & post production ,Para3D)
دوره حرفه اي و كاربردي نرم افزار REVIT Architecture


سرفصل

آشنايي با اشكال و احجام

آشنايي و ترسيم پرسپكتيو و سه نما

آشنايي و ترسيم نقشه هاي ساختماني شامل 

1-پلان موقعيت

2-پلانها

3-نماها

4-برشها

5-تيرريزي

6-پلان فونداسيون

7-پرسپكتيو ساختمان