.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 آشنایی کلی دانش پذیران با انواع چوب و مصنوعات چوبیشرایط شرکت کنندگان
1.آشنايي با پرسپكتيو 2. اصول اوليه نقشه كشي 3.طراحي دست آزاد

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1.رعايت اصول ايمني 2.توانايي برداشت و اندازه گيري 3.شناخت مصالح رايج در صنايع چوبي 4.آشنايي با ابزارها 5.توانايي طراحي اتصالات چوبي 6.توانايي طراحي كاربردي مصنوعات چوبي ساده 7.توانايي تنظيم قرارداد

مخاطبان
1.علاقمندان به طراحي داخلي 2.فارغ التحصيلان معماري 3.كاراموزان دوره هاي دكوراسيون و طراحي داخلي

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. آشنایی با اصول ایمنی و حوادث احتمالی در کارگاه صنایع چوبی
  2. درک وضع موجود، اندازه گیری و برداشت
  3. شناخت مواد و مصالح متداول در صنایع چوبی
  4. طراحی قابل اجرا برای مصنوعات چوبی
  5. شناخت ابزارهای دستی و ماشین آلات متداول
  6. شناخت و طراحی انواع اتصالات چوبی
  7. تنظیم قرار داد، اصول مالی و تحویل کار