.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش قابليت ها و امكانات كاربردي نرم افزار در مراحل مختلف طراحي و تصحيح نقشه هاي 2بعدی و 3 بعدي به صورت همزمانشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با WINDOWS تسلط به نقشه كشي و ترسيم فني

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ترسيم نشه هاي سه بعدي معماري با لحاظ كردن تنوع مصالح ، درج جزئيات ، اندازه گذاري ، متره و برآورد و همچنين سه بعدي سازي ، رنگ ، سايه و نور در طراحي هاي سه بعدي و مبلمان

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان معماري و علاقه مندان به مهارت هاي معماري

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

آشنایی با محیط نرم افزار Revit Architecture
نحوه تنظیم واحد ترسیم وتنظیم و ترسیم با ترازهای طبقات
ترسیم محور ستونها و ترسیم ستونها
ترسیم دیوارهای خارجی و داخلی
آشنایی با تغییر ضخامت دیوار
آشنایی با دیدن پلان طبقات روی یکدیگر
آشنایی با ترسیم در و پنجره و تعریف ابعاد مختلف آن
آشنایی با ترسیم بازشوها وهم تراز کردن لبه ها
فراگیری اندازه گذاری هوشمند برای فاصله ها
نحوه ترسیم پله و تنظیمات آن
آشنایی با تصویر 3 بعدی
آشنایی با مخفی کردن اجسام
نحوه ترسیم کف طبقات
فراگیری ترسیم سقف شیبدار با شیبهای مختلف و تغییر مقیاس شیب بین زاویه و درصد
آشنایی با ترسیم نرده ها و انواع آن
آشنایی با ترسیم curtain wall (دیوار شیشه ای) و تنظیمات آن
آشنایی با ترسیم مقطع
نحوه ایجاد مبلمان درنقشه
آشنایی با پرسپکتیو داخلی
آشنایی با انواع مبلمان از لحاظ نوع
آشنایی با کادر بندی نقشه و انواع کادر
نحوه تغییر مقیاس نقشه
نحوه ایجاد شماره گذاری فضاها
آشنایی با رنگ بندی فضاها
آشنایی با جدول مساحت
 آشنایی با سایه ها و نور در پلان و نما و مقطع و پرسپکتیو