.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي دانشجویان رشته های عمران ، معماری و سایر علاقه مندان به نقشه کشی ساختمان در زمينه نقشه كشي توسط نرم افزار اتوكدشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مفاهيمWindows نقشه كشي ساختمان و ترسيم فني

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
مهارت در ترسيم و ارائه نقشه هاي دوبعدي معماري با استفاده از نرم افزار Auto CAD nv‌ در سطح موارد مندرج در سرفصل دوره

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي معماري و عمران و همچنين ساير افرادي كه تمايل به استفاده از نرم افزار اتوكد جهت ترسيم فني ساختمان و نقشه كشي معماري را دارند .

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

1-ترسيم پلان و برش و نما از يك پروژه شامل( كل فضاها، پنجره ها، درب ها، فضاهاي هاشور خورده، تهيه ليست فضاها، مبلمان و خطوط اندازه)
2-كليه ترسيمات ايزومتريك در سطح دو بعدي
(در تمامي ترسيمات فوق، سرعت عمل و دقت در ترسيم بايد لحاظ گردد.)
3- شيت بندي ترسيمات يك پروژه
4-لايه بندي و مديريت در خطوط و رنگها در ترسيمات
5-نحوه پلات و پرينت