.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

توانايي مدل سازي و آناليز سازه‌‌هاي مختلف صنعتي فلزي و غير فلزي شامل تحليل هاي استاتيكي،ارتعاشات آزاد،كمانش،انتقال حرارت هدايت،تنش تماسي ، ورق هاي كامپوزيت و نشت سيال در محيط هاي متخلخل


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با اصول روش المان محدود


  پیش نیاز دوره