.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
40 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
28,000,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1403
اهداف و مهارتها

توانايي مدل سازي و آناليز سازه‌‌هاي مختلف صنعتي فلزي و غير فلزي شامل تحليل هاي استاتيكي،ارتعاشات آزاد،كمانش،انتقال حرارت هدايت،تنش تماسي ، ورق هاي كامپوزيت و نشت سيال در محيط هاي متخلخل


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با اصول روش المان محدود


  پیش نیاز دوره