.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي دانش پذيران جهت نصب و راه اندازي و مديريت سيستم عامل Windows 7 براي كار در شبكه و آماه سازي آنان جهت ورود به دوره مدیریت شبکه سرور 2008شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره مباني شبكه يا آشنايي پايه به شبكه هاي محلي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
دانش نصب، راه اندازي و مديريت سيستم عامل Windows 7 جهت كار در شبكه

مخاطبان
-كليه فارغ التحصيلان و دانشجويان IT يا كامپيوتر و علاقه مندان به دوره هاي شبكه كه آشنايي كامل به مفاهيم شبكه هاي كامپيوتري داشته باشند.

مدت
68  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

نصب ، ارتقا و تغيير به Windows 7
آموزش Imageگرفتن
كار با Windows7 و انتشار آن 
پيكربندي سخت افزارها و نرم افزارها
پيكربندي ارتباطات شبكه اي
پيكربندي دسترسي به منابع
پيكربندي سيستمهاي از راه دور
بازبيني و نگهداري سيستمهايي كه درWindows 7  اجرا مي شوند
پيكربندي Backup and Recovery Options