.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
50 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

•استفاده از  System Center 2012براي مديريت گسترش سرور مجازي و پياده سازي يك محيط مجازي سازي سرور مبتني بر Windows Server 2012.
• برنامه ريزي زيرساخت ذخيره سازي براي استقرار سرور مجازي Hyper-v و توضيح الزامات و استراتژي سطح بالا براي اجراي استراتژي كسب و كار و استراتژي هاي پشتيبان براي Windows.
•طراحي و پياده سازي نسخه پشتيبان براي data و Server و پياده سازي يك استراتژي براي توزيع و لغو گواهي نامه ها
•برنامه ريزي و اجراي زيرساخت شبكه AD FS  و يكپارچه سازي AD RMS و DAC.


شرایط شرکت کنندگان  

گذراندن دوره 413-70


  پیش نیاز دوره