.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي دانش پذيران در

  • استفاده از  System Center 2012براي مديريت گسترش سرور مجازي و پياده سازي يك محيط مجازي سازي سرور مبتني بر Windows Server 2012.
  •  برنامه ريزي زيرساخت ذخيره سازي براي استقرار سرور مجازي Hyper-v و توضيح الزامات و استراتژي سطح بالا براي اجراي استراتژي كسب و كار و استراتژي هاي پشتيبان براي Windows.
  • طراحي و پياده سازي نسخه پشتيبان براي data و Server و پياده سازي يك استراتژي براي توزيع و لغو گواهي نامه ها
  • برنامه ريزي و اجراي زيرساخت شبكه AD FS  و يكپارچه سازي AD RMS و DAC.

 شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره 413-70

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
چگونگي استفاده از System Center 2012براي مديريت گسترش سرور مجازي. برنامه ريزي و پياده سازي يك محيط مجازي سازي سرور مبتني بر ويندوز Windows Server 2012و VMM . برنامه ريزي زيرساخت ذخيره سازي براي استقرار سرور مجازي Hyper-v. برنامه ريزي براي پيكره بندي ماشين مجازي. برنامه ريزي و پيكره بندي VMM profile قابل استفاده براي پياده سازي استقرار VMM. توضيح الزامات و استراتژي سطح بالا براي اجراي استراتژي كسب و كار. طرح استراتژي هاي پشتيبان براي ويندوز. طرح و پياده سازي نسخه پشتيبان براي ديتا و سرور. طراحي و ياده سازي يك استراتژي براي پيكربندي و نگهداري قالب هاي گواهي. طراحي و پياده سازي يك استراتژي براي توزيع و لغو گواهي نامه ها برنامه ريزي و اجراي كليد private key. برنامه ريزي و اجراي زيرساخت شبكه AD FS. برنامه ريزي و اجراي ارائه دهندگان AD FS. برنامه ريزي و اجرا و مديريت دسته هاي AD RMS . برنامه ريزي و اجراي سياست ها و قالب هاي AD RMS . برنامه ريزي و اجراي دسترسي خارجي به AD RMS. برنامه ريزي و يكپارچه سازي AD RMS و DAC.

مخاطبان
-كليه دانشجويان يا فارغ التحصيلان IT / كامپيوتر -كليه علاقمندان به يادگيري مديريت شبكه -مديران و كارشناسان شبكه

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Module 1: Planning and Implementing a Server Virtualization Strategy

Module 2: Planning and Implementing Networks and Storage for Virtualization

Module 3: Planning and Deploying Virtual Machines

Module 4: Planning and Implementing a Virtualization Administration Solution

Module 5: Planning and Implementing a Server Monitoring Strategy

Module 6: Planning and Implementing High Availability for File Services and Applications

Module 7: Planning and Implementing a Highly Available Infrastructure Using Failover Clustering

Module 8: Planning and Implementing an Server Updates Infrastructure

Module 9: Planning and Implementing a Business Continuity Strategy

Module 10: Planning and Implementing an Public Key Infrastructure

Module 11: Planning and Implementing an Identity Federation Infrastructure

Module 12: Planning and Implementing an Information Rights Management Infrastructure