.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

توانايي طراحي و مدل سازي مخازن ذخيره تحت فشار به كمك نرم افزار PV-Elite بر اساس ASME, SEC. VIII, DIV. 1


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با اصول طراحي تخصصي مخازن تحت فشار بر استاندارد ASME, Sec.VIII, Div. 1
آشنايي و توانايي كافي كار با كامپيوتر


  پیش نیاز دوره