.: مشخصات دوره
مدلسازي و ارائه حرفه اي در دكوراسيون داخلي
این دوره شامل درس(های) زیر می باشد:
   

جهت نيل به يك پروژه حرفه اي دكوراسيون داخلي ،آموزش هاي حرفه اي مرتبط اجتناب ناپذير مي باشد.لذا آموزش مهارت هاي كاربردي مشتمل بر ترسيم فني به صورت نقشه هاي فاز 2 ،شناخت مصالح ساختماني متناسب با معماري داخلي ،اصول كاربردي رنگ و نور در كنار آموزش علمي اركونومي در طراحي و چيدمان فضاهاي دروني ساختمان الزامي است تا با اتکا بر این مهارت ها ، دانش پذیر بتواند با استفاده از ابزارهای کامپیوتری مدل سازی و سه بعدی سازی طراحی های انجام شده را در یک فضای مشابه واقعیت به کارفرما ارائه نماید.

 
  • دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته معماري
  • آشنايي كامل با دوره مقدمات كاربردي (ترسیم وضع موجود و ارائه) دكوراسيون داخلي
 
   
   
 
21,852,000 ریال اعتبار تا تاریخ 29/12/1398   مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس  
 
198 ساعت