.: مشخصات درس
عنوان درس: اصول كاربرد رنگ و نور در دكوراسيون داخلي
  اهداف و مهارتها   سرفصل  

ایجاد توانایی شناخت و درک کاربرد رنک و نور در دكوراسيون داخلي

  • شناخت رنگ،روانشناسي رنگ و چرخ رنگ 
  • كاربرد رنگ در دكوراسيون داخلي 
  • آشنايي و درك نور،روانشناسي نور و رنگ نور 
  • منابع نور و انواع نورپردازي

     

شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مقدمات معماري داخلي و يا كارشناسان معماري
كاربرد درس در ساير دروس توانایی های مورد انتظار دانشپذیران
شناخت و درك كاربرد رنك و نور در دكوراسيون داخلي
مخاطبان تعداد ساعات
علاقه مندان به معماري داخلي يا كارشناسان معماري 33  ساعت