.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمندسازي علاقمه مندان به معماری داخلی(دکوراسیون داخلی و طراحی داخلی) به نقشه كشي ساختمان و ترسيم صحيح نقشه هاي ساختمانيشرایط شرکت کنندگان
حداقل ديپلم مقطع متوسطه قبولي در مصاحبه ورودي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي ترسيم كليه نقشه هاي ساختماني در حد فاز 1 توانايي وشناخت ترسيم اشكال و احجام (پرسپكتيو و سه نما) توانايي ترسيم نقشه ساختمان هاي ساخته شده(برداشت وضع موجود )

مخاطبان
علاقمندان به شركت در دوره هاي دكوراسيون داخلي

مدت
45  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  • معرفي و آشنايي با نقشه كشي
  • آشنايي با اشكال و احجام
  • آشنايي و ترسيم پرسپكتيو
  • آشنايي و ترسيم  سه نما
  • پلان
  • برداشت از ساختمان
  • پله
  • برش section
  • نما  evaluation