.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
72 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
6,840,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1398
اهداف و مهارتها

تمرین عملی در جهت کسب کلیه مهارتهای مورد نیاز مدیران و کارشناسان پروژه به شرح ذیل:

  • آشنایی مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با اصول PMBOK
  • ایجاد توانمندی برای مدیران پروژه و کارشناسان برنامه ریزی و کنترل پروژه با تکنیکهای برنامه ریزی و کنترل با استفاده از نرم افزار MS Project
  • ايجاد توانمندی در زمينه شناخت، درک الزمات ،‌تمایزها، خصوصیت، روشهای برنامه ريزي و كنترل پروژه کاربردی در پروژه هاي طراحی و مهندسی‌(E)، خرید و تدارکات (P)، اجرا(C) (‌ساختمانی ، نصب و راه اندازی)‌ 
  • ايجاد توانايي در مديريت هزينه پروژه به روش ارزش تمام شده (EV)

 


شرایط شرکت کنندگان  
  • دانشجويان و مهندسان رشته هاي مهندسي و مديريت
  • آشنايي با مباني برنامه ريزي و كنترل پروژه

  پیش نیاز دوره