.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

هدف این دوره آشنایی با اصول پایه حل مساله و کدنویسی می باشد. در این دوره دانش پذیران علاوه بر اصول و تعاریف اولیه، برنامه نویسی پایتون را خواهد آموخت به گونه ای که بتوانند  از این دوره با یادگیری کتابخانه مورد نظر این زبان در حیطه های مختلف (پردازش داده، یادگیری ماشین و انواع کاربرد ها هوش مصنوعی، همچنین طراحی بک اند وب سایت و ...) از آن استفاده کند و از طریق آن کسب درآمد کنند

برخی از مفاهیمی که در قالب این دوره با ان آشنا می شوید:

 • مفاهیم پایتون
 • اصول برنامه نویسی
 • تفکر الگوریتیمی و تحلیل کدها
 • برنامه نویسی و کد نویسی اصولی با دید توسعه و رفع مشکل کد های نوشته شده


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با كامپيوتر سن بالاي 18سال تسلط به مفاهيم اوليه رياضيات

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تسلط به مفاهيم: •متغير •شرط •حلقه •ليست •تابع •كار با فايل •برخي كتابخانه هاي پر كاربرد(زمان، تاريخ، رشته و ...) •شي گرايي تسلط به چگونگي طراحي توسعه و رفع عيب كد هاي برنامه آناليز مسايل و كد هاي برنامه نويسي با تفكر الگوريتمي

مخاطبان
كليه علاقه مندان به يادگيري پايتون

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Syllabus:

 1. Launching a Python shell
 2. Types, objects, numbers, and arithmetic operators
 3. Variables
 4. Relational operators
 5.  Bools
 6. Writing Python scripts
 7. Printing output
 8. Reading input
 9. Strings
 10. Conditionality using the "if" statement
 11. Repetition using the "while" loop
 12. Ranges
 13. Iteration using the "for" loop
 14. Functions
 15. Tuples, Lists, Sets and Dictionary
 16. Type Annotations
 17. Exception Handling
 18. Files
 19. Modules
 20. Object oriented programming

   

Recommended project:
 1. Guess the number game
 2. Tic Tac Toe Game
 3. Taxi Service App