.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی و ارتقاء سطح علمی دانشپذیران با توجه به سرفصل های کتاب  

 شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيشنياز يا شركت در مصاحبه تعيين سطح سن 18 سال به بالا جهت شركت در مصاحبه

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1- تسلط بر قواعد دستوري verb complement,comparison with as...as مجهول حال ساده- فعل هاي modal,be,get چگونگي بكارگيري فعل هاي be supposed to,was/were going to و گذشته سوم فعل past perfect , دستور زبان inseprable phrasal verb, و چگونگي بكارگيري notدر دستور زبان 2-آشنايي با كلمات و عبارات مرتبط با رفتارهاي اجتماعي - رنگ مواد اوليه- پارچه - مد - اتفاقات عجيب و غريب- خرافات- قوانين و مقررات جرم و مجازات 3-نگارش متون مرتبط با متن كتاب 4- تقويت مهارت گفتاري و شنيداري 5- توانايي بحث و گفتگو پيرو موضوعات كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش آموختگان سطح قبل

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 Touchstone series consist of four books . Level 8 will cover 4 units of Touch stone book number 4 .This level will start B1 according to the CEFR classification , students can start IELTS exams from this level

Touchstone4

Unit 1: Interesting Lives
Learning grammar points like: verb complements (verb+ing or to+verb) and a review of simple and continuous verbs;
Learning how to highlight key moments in story, how to make people important and highlight them in story;
Learning how to write an anecdote about facing a challenge.
 
Unit 2: Personal Tastes
Learning grammar points like: Comparison with as....as and negative questions;
Learning vocabulary and phrases about: colors, patterns, materials, and styles of clothing, fashion, trends;
Learning when and how to use “NOW”, and how to show understanding by summarizing things people say;
Learning how to write an interview Questions and answers.
 
Unit 3: World Cultures
Learning grammar points like: The simple present passive, verb+ ing and to +verb and the position of “not;
Learning vocabulary and phrases about: Cultural item, icons and events, manners, customs and culturally appropriate behavior;
Learning when and how to use “in fact “and “of course;
Learning how to write an article about a favorite proverb.
 
Unit 4: socializing
Learning grammar points about: be supposed to; was / we’re going to, and also inseparable phrasal verbs;
Learning vocabulary and phrases about going out and socializing and also expression with” get; “
Learning when and how to use expressions like “SO”, and show understanding by using statement question;
Learning how to write an article about your social style.
 
 
موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:
توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد.

 

آزمونwriting و test به صورت انلاین برگزار میگردد


شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن

 

4-امکان استفاده از وب کم (يا موبايل داراي دوربين جلو) براي جلسات امتحان