.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
60 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زبان در سطح پيشرفته ( سطح  C1بر اساس استاندارد CEFR ) جهت علاقه مندان به زبان انگليسي


شرایط شرکت کنندگان  

تسلط به زبان انگليسي در سطح ADV3 و  يا سن 18 سال به بالا جهت شركت  در آزمون تعيين سطح با دانش زباني درسطح ADV3


  پیش نیاز دوره