.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

امکان ارائه گرافيک سه بعدی با کيفيت بهتر و مشابه با فضای واقعی از نقطه نظر نورپردازی و متريال دهی


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي  با windows ، مواد و مصالح معماري  از نظر زبري  برجستگي  انعكاس،انواع منابع نوري  در فضاهاي  معماري  (هالوژن نورهاي  متمركز و سقفي ) و نورهاي  طبيعي  ودرك رفتار نور در طبيعت


  پیش نیاز دوره