.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيروهاي متخصص در زمينه ایجاد احجام و فضاي سه بعدي و آشنايي با مفاهيم نورپردازي و MATERIAL توسط نرم افزار 3Ds maxشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با windows،Auto cad و دانش معماري

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي در سه بعدي سازي خطوط دو بعدي اتوكد در 3d max ساخت مبلمان ساده و توانايي در بافت دهي به موضوعات سه بعدي نورپردازي و پرداخت صحنه

مخاطبان
مورد استفاده دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته معماري و همچنين افراد علاقه مند به طراحي دكوراسيون داخلي

مدت
50  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

• استفاده ازbox و ديگر حجم هاي ساده در تركيبات مختلف وساخت مبلمان هاي ساده به صورت شماتيك ودقيق
• ساخت تركيب هاي پيچيده تر و پر و خالي در احجام  (به طور مثال: كليساي نور" تاداو آندو و"خانه آبشار"و ساخت برخي از قسمتهاي فضاي داخلي)
• استفاده از خطوط و طراحي به كمك آنها، ضخامت دادن و ساخت برخي اجسام به كمك لوله ها و قوطي ها (به طور مثال:  "مركز فرهنگي ژرژ پمپيدو" يا ساخت يك صندلي بوسيله لوله)
• ساخت احجام معماري و نماهاي ساختماني با پايه خط به كمك نرم افزار Auto CAD ( به طور مثال : ساخت كابينت يا نماي ساختماني در شهر )
• ايجاد گنبدها و پوسته ها و همچنين ساخت سطوح Curve  در حد مقدماتي
• ساخت يك فضاي داخلي ودوربين گذاري در فضاي باز و بسته و استفاده از مدلهاي آماده
• نورپردازي محيط هاي داخلي و خارجي در حد مقدماتي
• Materialدهي اوليه و ايجاد بافت ،انعكاس و شفافيت در اجسام