.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
8,900,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1401
اهداف و مهارتها
  • نرم افزار اتوكد جزء نرم افزارهاي طراحی و ترسيمی است.
  • كه جهت ترســيم نقشــه های صنعتی، ســاختمان و ... به كار می رود.
  • ايــن نرم افزار، اگــر چه تنهــا نرم افزار براي نقشه كشــی نيســت، ولی با توجــه به قدرت و قابليت های آن در ترســيم نقشه های دوبعدی و سه بعدی، در ميان كاربران بسيار مقبول و پرطرفدار است.
  • نرم افزار اتوكد، ابتدا براي ترســيم نقشه های دوبعدی و به طور محدود ســه بعدی استفاده می شــد، ولی با توجه به سير تحولی آن، امروزه علاوه بر ترســيم نقشــه های سه بعدی به طور دقيق و با سرعت بالا، می توان آن را برای تهيه مدل های سه بعدی در برنامه های گرافيكی نيز مورد استفاده قرار داد.
  •  دراین دوره با قابلیت های عمومی نرم افزار در تهیه نقشه دوبعدی ساختمانی آشنا خواهیم شد.

 


شرایط شرکت کنندگان  
  1. آشنايي كامل با ترسيم فني يا رسم فني
  2. نوجوانان 15تا17سال
  3. آشنايي با كامپيوتر و ويندوز

  پیش نیاز دوره