.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • نرم افزار اتوكد جزء نرم افزارهاي طراحی و ترسيمی است.
 • كه جهت ترســيم نقشــه های صنعتی، ســاختمان و ... به كار می رود.
 • ايــن نرم افزار، اگــر چه تنهــا نرم افزار براي نقشه كشــی نيســت، ولی با توجــه به قدرت و قابليت های آن در ترســيم نقشه های دوبعدی و سه بعدی، در ميان كاربران بسيار مقبول و پرطرفدار است.
 • نرم افزار اتوكد، ابتدا براي ترســيم نقشه های دوبعدی و به طور محدود ســه بعدی استفاده می شــد، ولی با توجه به سير تحولی آن، امروزه علاوه بر ترســيم نقشــه های سه بعدی به طور دقيق و با سرعت بالا، می توان آن را برای تهيه مدل های سه بعدی در برنامه های گرافيكی نيز مورد استفاده قرار داد.
 •  دراین دوره با قابلیت های عمومی نرم افزار در تهیه نقشه دوبعدی ساختمانی آشنا خواهیم شد.

 شرایط شرکت کنندگان
1-آشنايي كامل با ترسيم فني يا رسم فني 2-نوجوانان 15تا17سال 3-آشنايي با كامپيوتر و ويندوز

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
درك و ترسيم نقشه هاي دو بعدي ساختماني، پلان ساده، نما و اندازه گذاري

مخاطبان
1-هنرجويان رشته هاي نقشه كشي- معماري- عمران(ساختمان) هنرستان 2-كليه نوجوانان 15 سال به بالا آشنا به ترسيم فني

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. آشنایی با نرم افزار
 2. شناخت نقشه و اسناد
 3. نحوه تهیه نقشه
 4. شناخت ابزارهای ترسیم و کار با دستورات ترسیمی
 5. آشنایی با ابزارmodify
 6. لایه بندی
 7. اندازه گذاری و ابزارهای ویرایشی
 8. روش های برداشت و پیاده سازی نقشه ها
 9. ترسیم (پلان- نما و برش)
 10. نحوه چاپ گرفتن نقشه