.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
15 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

هدف اصلی از تعریف این سرفصل، آشنایی مخاطبان با نحوه طراحی انواع مبدل های گرمایی پوسته و لوله به کمک نرم افزار PV-Elite با توجه به توانایی منحصر به فرد نرم افزار در طراحی مبدل هامی باشد.همچنین با توجه به اینکه مبدل های گرمایی و مخازن تحت فشار دو جزء اصلی و جدا ناپذیر از تجهیزات ثابت در صنعت نفت، گاز و پتروشیمی می باشند، آموزش هردو دسته در یک دوره کمک شایانی در یادگیری مخاظبان خواهد نمود.


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي و گذراندن دروس مقاومت مصالح و علم مواد همچنين آشنايي با استاندارد ASME SEC VIII DIV. , ASME SEC II


  پیش نیاز دوره