.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
5 ساعت

برگزار کننده
مجتمع فني ديباگران نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها
  • ایجاد توانایی مدل سازی بافت های بیولوژیکی بر اساس عکس های استاندارد پرتونگاری رایانه ای به کمک نرم افزار MIMICS.
  • ویرایش، اصلاح و شبکه بندی مدلسازی بافت های بیولوژیکی.
  • فرآیندهای پیشرفته اصلاح مدل هندسی، افزایش کیفیت سطوح مدل و شبکه بندی به کمک نرم افزار 3-Matic.
  • انتقال مدل به سایر نرم افزارهای تحلیل مهندسی به کمک نرم افزارهای واسط.
  • مقدمه ای در ارتباط با خواص دهی پیشرفته در بافت های بیولوژیکی (Material Mapping).

شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با كامپيوتر و مديريت فايل ها (Windows 10)


  پیش نیاز دوره