.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • ایجاد توانایی مدل سازی بافت های بیولوژیکی بر اساس عکس های استاندارد پرتونگاری رایانه ای به کمک نرم افزار MIMICS.
 • ویرایش، اصلاح و شبکه بندی مدلسازی بافت های بیولوژیکی.
 • فرآیندهای پیشرفته اصلاح مدل هندسی، افزایش کیفیت سطوح مدل و شبکه بندی به کمک نرم افزار 3-Matic.
 • انتقال مدل به سایر نرم افزارهای تحلیل مهندسی به کمک نرم افزارهای واسط.
 • مقدمه ای در ارتباط با خواص دهی پیشرفته در بافت های بیولوژیکی (Material Mapping).


شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با كامپيوتر و مديريت فايل ها (Windows 10)

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-آشنايي با اصول و روشهاي تصوير برداري پزشكي. 2-آشنايي با مباني مدلسازي بافت هاي بيولوژيكي. 3-آشنايي با نرم افزار Mimics. 4-آشنايي با عكسهاي CT Scan و MRI و استاندارد DICOM 5-آشنايي با نرم افزار 3-Matic. 6-آشنايي با Material Mapping.

مخاطبان
1-دانشجويان و دانش آموختگان دوره كارشناسي مهندسي مكانيك، بيومكانيك و مهندسي پزشكي،فيزيولوژي ، نورولوژي.... 2-دانشجويان و دانش آموختگان دوره تحصيلات تكميلي (كارشناسي ارشد-دكتري) مهندسي مكانيك، بيومكانيك و مهندسي پزشكي ،فيزيولوژي ، نورولوژي...

مدت
5  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. اصول و روش­های تصویر برداری پزشکی.
 2. مبانی مدل­سازی بافت­های بیولوژیکی.
 3. معرفی نرم­افزار .Mimic
 4. نحوه نصب و راه­اندازی نرم­افزار.Mimics
 5. توضیحات جامع در ارتباط با محیط کار و بخش­های مختلف نرم­افزار.
 6. نحوه فراخوانی عکس­های CT Scan و MRI به نرم افزار و توضیح در ارتباط با استاندارد  .DICOM
 7. تشخیص بافت­های مختلف، ایجاد مدل هندسی اولیه و اصول ویرایش مدل جهت رسیدن به مدل هندسی دقیق.
 8. ابزارهای اندازه­گیری هندسی جهت اندازه­گیری پارامترهای مورد استفاده در تحقیقات.
 9. فرآیندهای پیشرفته اصلاح هندسی مدل، افزایش کیفیت سطوح مدل و شبکه­بندی به کمک نرم­افزار .3-Matic
 10. ارتباط و انتقال مدل هندسی بیولوژیکی به سایر نرم­افزارهای مهندسی در حوزه CAD و.CAM
 11. مقدمه­ای در ارتباط باخواص دهی پیشرفته در بافت­های بیولوژیکی .(Material Mapping)
 12. پروژه عملی-1 (مدل­سازی استخوان فمور) جهت تحلیل در زمینه المان محدود.
 13. پروژه عملی-2 (مدل­سازی دستگاه تنفسی، نای+ریه) جهت تحلیل در زمینه حجم محدود.