.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
24 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

لزوم امکان ساخت گزارش های متنوع و دقیق از اطلاعات مالی شرکت ها  در کنار گزارشات از پیش تعریف شده ی نرم افزارهای مالی و حسابداری از یکسو و امکانات نرم افزار اکسل از سوی دیگر،‌ باعث شده که  این نرم افزار در این زمینه به کار گرفته می شود. امروزه تسلط کارشناسان حسابداری به این نرم افزار از ضروریات جذب و ارتقاء شغلی این گروه از متخصصان گردیده است. 


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با اصول حسابداري مقدماتي و آشنايي اوليه با نرم افزار اكسل


  پیش نیاز دوره