.: مشخصات دوره
مدت دوره
16 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
1,291,680 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1399
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمان


شرایط شرکت کنندگان  

دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي  پايه 2 محاسبه از گروه عمران از سازمان نظام مهندسي ساختمان


  پیش نیاز دوره