.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

آموزش اصولي و مبتني بر مفاهيم علمي در زمينه طراحي وب  به نوجوانان


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با كامپيوتر در حد ICDL 1


  پیش نیاز دوره