.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه فرهنگي هنري نويد آموزان پارس

شهریه دوره
9,900,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1401
اهداف و مهارتها

آموزش اصولي و مبتني بر مفاهيم علمي در زمينه طراحي وب  به نوجوانان


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با كامپيوتر در حد ICDL 1


  پیش نیاز دوره