.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
30 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

آموزش توانايي جمع بندي و تلخيص داده ها و استنباط و تحليل آماري توسط نرم افزار SPSS


شرایط شرکت کنندگان  

آشنايي با سيستم عامل ويندوز
مفاهيم پايه اي آمار


  پیش نیاز دوره