.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
12 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
شهریه معتبر نیست ریال

اعتبار تا تاریخ
اهداف و مهارتها

ایجاد مهارت و توانایی مهندسان و کارشناسان تاسیسات مکانیکی در طراحی مکانیکی سیستمهای استخر، سونا و جکوزی


شرایط شرکت کنندگان  

تسلط کامل و کافی به مفاهیم دوره اصول پایه و طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانهای مسکونی


  پیش نیاز دوره