.: مشخصات دورهاین دوره شامل درس(های) زیر می باشد:

(جهت اطلاع از سرفصل دروس، روی نام درس کلیک نمایید.)
مدت دوره
12 ساعت

برگزار کننده
مؤسسه آموزش عالي آزاد نويد پارس

شهریه دوره
12,000,000 ریال

اعتبار تا تاریخ 29/12/1402
اهداف و مهارتها

ایجاد مهارت و توانایی مهندسان و کارشناسان تاسیسات مکانیکی در طراحی مکانیکی سیستمهای استخر، سونا و جکوزی


شرایط شرکت کنندگان  

تسلط کامل و کافی به مفاهیم دوره اصول پایه و طراحی تاسیسات مکانیکی ساختمانهای مسکونی


  پیش نیاز دوره