.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  • آشنايي و كسب مهارت هاي اوليه مورد نياز در زمينه طراحی تاسيسات مكانيكي ساختمان توسط فارغ التحصيلان رشته هاي برق و مكانيك
  • ارائه اطلاعات كامل و ساختار يافته از اصول و تئوري اوليه و همچنين روشهاي محاسبات تاسيسات مكانيكي ساختمانهاي مسكوني در انطباق با مقررات ملی ساختمان

 شرایط شرکت کنندگان
دارا بودن تحصيلات دانشگاهي يا دانش علمي در حد دانشجويان سال آخر و فارغ التحصيلان رشته مكانيك، تاسيسات، برق و همچنين گذراندن درس حرارت مركزي و تهويه مطبوع و سيستم هاي انتقال آب.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
كسب اطلاعات كامل و ساختار يافته از اصول و تئوري اوليه تاسيسات مكانيكي يك ساختمان بگونه اي كه داش پژوهان كليات مفاهيم و همچنين روش هاي محاسباتي تاسيسات مكانيك ساختمان هاي مسكوني را فرا گيرند.

مخاطبان
دانشجويان سال آخر و فارغ التحصيلان رشته مهندسي مكانيك گرايش هاي حرارت و سيالات و جامدات، دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته مهندسي برق، كارشناسان تاسيسات

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

- محاسبات سيستم لوله كشي فاضلاب و ونت

- محاسبات سيستم لوله كشي آب مصرفي سرد و گرم
- محاسبات سيستم لوله كشي گاز
- محاسبات و طراحي سيستم گرمايش پكيج و رادياتور
- محاسبات سيستم سرمايشی
- محاسبات كانال كشي كولرآبي
- محاسبات لوله كشي سيستم آتش نشاني (تر و خشك)
- محاسبات سيستم سرمايش كولر گازی