.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
  1. آموزش تکمیلی  مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان فرانسه  خصوصا مکالمه  جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)
  2. تکمیل مفاهیم آموزشی فرانسه 8 و آمادگی ورود به فرانسه10
  3. یادگیری  زبان فرانسه در سطح B1بر اساس استاندارد CECR

 شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيش نياز و يا شركت در آزمون تعيين سطح دارا بودن سن بالاي 18سال

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنا شدن با كسي-پاسخگويي به يك مصاحبه در رابطه با روش زندگي- درخواست كمك يا كار از كسي-نگارش درخواست اطلاعات-توصيف تجربه اقامت خود در خارج از كشور-پاسخ دادن به سوالاتي در رابطه با وضعيت اجتماعي خود –صحبت كردن در رابطه به موضوع مهاجرت به كشورخود- ارائه شواهد براي صحبت هاي خود-نگارش يك شكايت نامه

مخاطبان
كليه علاقه مندان به يادگيري زبان فرانسه و دانش آموختگان فرانسه 8

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Lénsemble du Nouveau Taxi! , est une méthode authentique et attirante de    làpprentissage du français qui s’adresse à des classe d’adulte ou de grands adolescents et à tous ceux qui souhaitent acquérir rapidement une compétence de communication suffisante pour satisfaire des échanges sociaux et des besoins concrets au cours dù n voyage dans un pays francophone

Cette méthode de quatre volumes couvre les niveaux A1, A2, B1, B2 du cadre européen commun de référence pour l’apprentissage, l’enseignement et l’évaluation des langues CECR

Ce qui privilégie Taxi ! des autres méthodes, est sa structure simple et solide, en s’appuyant sur une approche thématique, fonctionnelle, communicative et actionnelle, qui permet à là pprentissage de découvrir non seulement les compétences de savoir de l’apprenant mais aussi celles de savoir-faire et de savoir-être. De plus il introduit une approche des pratiques culturelle quotidienne de la France et du monde francophone.
Les apprenants du niveau 9, étudient leçon 1-8 du Taxi 3, qui couvre le niveau B1 du CECR.


Unité 1:  Et moi , et  moi , et moi

Leçon1-2-3-4

Vous  présenter , parle de vous

Parler de vous centres d întérét de votre mode de vie

Presenter les raisons d ùn choix

Exprimer une souhait , un désir

For mule rune demande polie

Demander des informations

Grammaire: La negation, l expression de la cause/onditionnel présent

Lexique: le portrait social / les modes de vie/ les services

 

Unité 2:  D îci  ou d àilleurs

Leçon5-6-7-8

 

Racontrer  une experience passé

Décrire les circonstances d ùn événement

Apporter des precisions d ôrdre temporel

 Faire une réclamation

Grammaire : les temps da récit : le présent , le passé compose et l ìmparfait , l éxpression de la dureé, le plus que parfaif

Lexique: L état civil, Les études , L immigration, le voyage