.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش محتويات پايه و مشترك در دوره هاي برنامه نويسي و آماده سازي دانش پژوهان جهت ورود به دوره هاي برنامه نويسي.شرایط شرکت کنندگان
-حداقل آشنايي با زبان انگليسي و رياضيات. -آشنايي با Windows

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آمادگي پيداكردن براي شركت در هر دوره برنامه نويسي وآشنايي كامل به الگوريتم وفلوچارت و آشنايي با اصول پايه برنامه نويسي

مخاطبان
-دانشجويان و فارغ التحصيلان IT/كامپيوتر. -كليه علاقمندان به يادگيري برنامه نويسي

مدت
35  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس
برنامه نويسي بر روي تراشه ميكروكنترولر AVR
برنامه نويسي با #C
برنامه نويسي با ++C
برنامه نويسي با Python
برنامه نويسي با جاوا
برنامه نويسي وب با Ruby
كارگاه آموزشي برنامه نويسي ميكروتيك
كارگاه عملي ساخت برنامه هاي كاربردي تحت Windows
كارگاه عملي برنامه نويسي موبايل با تكنولوژي هيبريد
كارگاه عملي برنامه نويسي اندرويد( Android)
كارگاه عملي برنامه نويسي تحت وب با استفاده از ASP.Net
كارگاه عملي برنامه نويسي تحت وب با PHP
كارگاه عملي طراحي وب با استفاده از HTML ، CSS و JavaScript
پياده سازي پروژه تحت وب با ASP.Net به همراه موبايل اپليكيشن آن
مباني كار تيمي براي تيم هاي توسعه و برنامه نويسي
جاوا اسكريپت با jQuery
ساخت بازي با استفاده از موتورunity
كارگاه برنامه سازي با #C


سرفصل

Introduction to problem solving using structured approach(مقدمه اي بر حل مسئله با استفاده از رويكرد ساخت يافته)
Using algorithms and basic flowchart symbols(استفاده از الگوريتم و فلوچارت)
Additional symbols(كاراكترهاي اضافي)
Sequential, decision making and repetition structures(ساختارهاي تكرار، تصميم گيري و ترتيب)
Combined structures, Introduction to C# language(ساختار هاي تركيبي، مقدمه اي بر زبان C#)
Data types, literals, variables(انواع داده ها، ليترال، متغيرها)
Operators, expressions and statements(اپراتورها، اصطلاحات و عبارات)
Program control statements(عبارات كنترلي)
Arrays(آرايه ها)
Functions(توابع)