.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

ايجاد برنامه هاي مبتني بر متن جاوا

درك مفهوم شي گراييشرایط شرکت کنندگان
1-توانايي تحليل مسئله و ارائه راه حل براي آن همچنين آشنايي با اصول پايه برنامه نويسي و ساختارهاي كنترلي 2-شركت در آزمون تعيين سطح دوره

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
استفاده از ساختارهاي اصلي برنامه نويسي به زبان Javaو آماده سازي ايشان جهت ورود به دوره هاي برنامه نويسي پيشرفته

مخاطبان
-دانشجويان و فارغ التحصيلان IT/ كامپيوتر -كليه علاقمندان به يادگيري زبان هاي برنامه نويسي

مدت
60  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. آشنایی با زبان جاوا
 2. OOP چيست و تعريف Object از ديدگاه OOP
 3. تبديل كلاس به Object
 4. Constructor
 5. Encapsulation
 6. Interface
 7. Polymorphism
 8. مفهوم پکیج در جاوا و ساخت انواع jar
 9. کارکردن با فایل ها
 10. کلاس های سودمند جاوا از قبیل Calandar, Random, regex
 11. Multi Threading
 12. applet
 13. رویداد های ما وس و کیبورد
 14. كارگاه عملي تمرين و پروژه با حضور استاد