.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آموزش و توانمند سازی مخاطبین به 4 فن مورد نیاز یادگیری زبان انگلیسی خصوصا مکالمه جهت استفاده در شرایط مختلف ( کار، تحصیل ، سفر ...)شرایط شرکت کنندگان
گذراندن دوره پيشنياز , ويا شركت در مصاحبه تعيين سطح داشتن حداقل 18 سال سن

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-تسلط بر قواعد دستوري آينده- VERB+ING-صفات مقايسه ايCOMPARETIVE ADJ.+گذشته استمراري- ضماير بازتابي -ترتيب قرارگيري صفات- 2- توانايي مكالمه و صحبت در رابطه با ظواهر- مسافرت- ارتباطات- اتفاقات- پيشنهاد و نصيحت- خانه - آينده 3-آشنايي با كلمات و. اصطلاحاتي در زمينه كار- درس - مشاغل- انواع سفر- مبله كردن واشياء منزل - اجزاي بدن- آسيب وصدمه ها 4- تسلط برنگارش متون مرتبط با عناوين كتاب 5-تقويت LISTENING - تلفظ كلمات و جملات و بحث و گفتگو در رابطه با عناوين مرح شده در كتاب

مخاطبان
كليه علاقمندان به يادگيري محاوره زبان انگليسي و كساني كه مايل به ارتقا زبان عمومي خود هستند. دانش اموختگان سطح قبل

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 دانشپذیران درمجموعه کتاب های TouchStone با این موارد اشنا خواهند شد:قواعد دستوری زبان، استراتژی مکالمه، واژگان ، تقویت توانایی درک مطلب و شنیداری زبان(listening)- خواندن و نگارش متون

 مجموعه کتاب های Touchstoneچهار جلد می باشند که به 12سطح تقسیم شده است

دانشپذیران در اين سطح، چهارفصل از کتاب 2 Touchstone را اموزش می بینند.این دوره بر اساس استاندارد جوامع مشترک انجمن های اروپایی ((Common European Framework OfReference(CEFR))در سطح استاندارد2 Aمی باشد.

Unit 9: Things happen (چیزهایی که اتفاق می افتد)
1. آشنایی با قواعد ساختاری گذشته استمراری در جملات خبری و پرسشی past continuous
2. اشنایی با ضمایر بازتابی Reflexive Pronoun مانند myself, yourself, herself,…
3. آشنایی با کلمات و عبارات مربوط به اجزای بدن – اسیب ها
4. آشنایی با چگونگی بکارگیری اصطلاحاتی هم چون I bet و نحوه نشان دادن واکنش به یک موضوع
5. نگارش یک حکایت با بکارگیری when , while
Unit 10: Communication ( ارتباطات)
1. آشنایی با دستور زبان صفات مقایسه ای (comparative adjectives) مانند less , more
2. آشنایی با اصطلاحات و راه های برقراری ارتباط و اصطلاحات در مکالمه تلفنی
3. آشنایی با چگونگی قطع و شروع مجدد یک مکالمه تلفنی
4. آشنایی با نحوه بکارگیری اصلاحاتی چون just
5. نگارش مقاله در رابطه با جوانب مثبت و منفی یک موضوع
Unit 11: Appearances ( ظواهر)
1. آشنایی با دستور زبان have got برای توصیف ظواهر افراد
2. آشنایی با دستور زبان verb+ ing و حروف اضافه
3. آشنایی با صفات و اصطلاحات برای توصیف ظاهر افراد
4. آشنایی بانحوه و زمان بکارگیری اصطلاحاتی چون ؟You mean ..? , What do you call
5. نگارش یک متن در رابطه با روند مد
Unit 12: Looking Ahead (نگاه به آینده)
1. آشنایی با قواعد دستوری آینده با will, might , may برای پیش بینی و بحث درباره اینده
2. آشنایی با قاعده دستوری فعل های حال دارای مفهوم آینده با استفاده از if clause
3. آشنایی با عبارات و کلمات مربوط به برنامه های کاری ، درسی و زندگی و آشنایی با مشاغل
4. آسنایی با نحوه و زمان بکارگیری اصطلاحاتی مانند will , all right , OK
5. نگارش متنی در رابطه با یک اختراع با بکارگیری عبارات first ,second ,..
موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد.

 

آزمونwriting و test به صورت انلاین برگزار میگردد


شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن

4-امکان استفاده از وب کم (يا موبايل داراي دوربين جلو) براي جلسات امتحان