.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

 

هدف اکثريت شرکت کنندگان در دوره هاي آموزش زبان انگليسي جبران ضعف هاي ناشي از يادگيري نادرست در سال هاي قبل است، لذا بسيار مهم است زبان آموز در کلاسي شرکت نمائيد که متناسب با وضعيت دانش و مهارت هايشان در زبان انگليسي و به خصوص مکالمه است.

برخي از مخاطبان ضرورت انجام تعيين سطح را باور نداشته و اصرار بر شروع يادگيري از پايه يا سطح خاصي را دارند که متاسفانه بعد از حضور در کلاس يا دچار سرخوردگي ناشي از سادگي مطالب شده يا به دليل تفاوت توانايي مکالمه با ساير شرکت کنندگان از ادامه دوره منصرف مي شوند.

به منظور ارزیابی مناسب؛ آزمون تعیین سطح  با مدت حداکثر  10 دقیقه ( اين مصاحبه ممکن است يک تا حداکثر 10 دقيقه به طول انجامد) شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با زبان انگليسي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره


مخاطبان


مدت
3  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

  به منظور ارزیابی مناسب هر دانش پذیر جهت ورود به دوره های مکالمه، متقاضيان لازم است در آزمون تعیین سطح  مجازی (حضوري) شرکت نماید و از سطح خود جهت ثبت نام اطمینان حاصل نماید.

بعد از ثبت نام از موسسه با متقاضي تماس گرفته خواهد شد و زمان دقيق آزمون در بازه ي که ثبت نام صورت پذيرفته به ايشان اعلام خواهد شد.مثلا اگر آزمون انتخابي 11-8 روز شنبه باشد، يک يا دور روز قبل از آزمون پرسنل موسسه با متقاضي تماس گرفته و ساعت آزمون را ( به عنوان مثال 9:10) برايشان تعيين و نهايي مي کنند. لذا لازم است متقاضيان در بازه زماني 8 تا 11 روز انتخابي وقت آزاد کافي داشته باشند.

متقاضي مي بايست در زمان اعلام شده به موقع حضور داشته باشد تا فرآیند تعیین سطح با اختلال مواجه نشود.