.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زبان در سطح پيشرفته ( تکمیل سطح C1 بر اساس استاندارد CEFR ) جهت علاقه مندان به زبان انگليسي شرایط شرکت کنندگان
تسلط به زبان انگليسي در سطح مكالمه ADV و يا دارا بودن سن 18 سال به بالا جهت شركت در آزمون تعيين سطح با دانش زباني در سطح مكالمه ADV

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
انتظار مي رود كه سطح زبان آموزان اين دوره پس از شركت در دوره و موفقيت در آزمون هاي دوره،به سطح C1 كاملا تسلط يابند

مخاطبان
دانش آموختگان دوره هاي ADV و همچنين علاقه مندان در سطوح پيشرفته زبان انگليسي

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

 

 

Unit 19: Do it for my sake

Learning grammar points like language of persuasion, verb+ noun collocations

Learning vocabulary and phrases about: persuasion

Learning how to write proposal

Unit 20: We are what we eat

Learning grammar points like: Hypothesizing

Learning vocabulary and phrases about: word formation, Food

 

 

Unit16: Who we are

Learning grammar points like: inversion

Learning vocabulary and phrases about: The Human body, Idioms of body

Unit17: Rave reviews

Learning grammar points like: Articles

Learning vocabulary and phrases about: giving appositive or negative review, the arts

Unit 18: Telling the truth

Learning grammar points like: Emphasis

Learning vocabulary and phrases about: Academic language, Truth and lies

 

 

 

 

موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:

 

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد 

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

 

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن و وب کم جهت حضور در آزمون هاي شفاهي