.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زبان در سطح پيشرفته ( تکمیل سطح C1 بر اساس استاندارد CEFR ) جهت علاقه مندان به زبان انگليسي شرایط شرکت کنندگان
تسلط به زبان انگليسي در سطح مكالمه ADV و يا دارا بودن سن 18 سال به بالا جهت شركت در آزمون تعيين سطح با دانش زباني انگليسي در سطح مكالمه ADV

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
انتظار مي رود كه سطح زبان آموزان اين دوره پس از شركت در دوره و موفقيت در آزمون هاي دوره،به سطح C1كاملا تسلط يابند

مخاطبان
دانش آموختگان دوره هاي ADV و همچنين علاقه مندان در سطوح پيشرفته زبان انگليسي

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

 

 

Unit 13Color

Learning grammar points like past tense and the present perfect

Learning vocabulary and phrases about: noun and verb forms, Adjectives order

Unit 14Language

Learning grammar points like: The passive

Learning vocabulary and phrases about: word formation, Human Communication

Unit 15: In my view

Learning grammar points like: The infinitives

Learning vocabulary and phrases about: Expressing opinion, Family life

موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:

  

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد. 

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

 

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن و وب کم جهت حضور در آزمون هاي شفاهي

 

 

 

 

 

 

 

 

Unit11: Style Statements

Learning grammar points like: Reported speech

Learning vocabulary and phrases about: style

 

Unit 12: Making Decisions

Learning grammar points like:- ing forms

Learning vocabulary and phrases about: fixed phrases and collocations, decisions