.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

افزايش توان و مهارتهاي چهار گانه زبان در سطح پيشرفته ( سطح C1بر اساس استاندارد CEFR ) جهت علاقه مندان به زبان انگليسي شرایط شرکت کنندگان
تسلط به زبان انگليسي در سطح ADV و يا دارا بودن سن 18 سال به بالا جهت شركت در آزمون تعيين سطح با دارابودن دانش درسطخ ADV

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
انتظار مي رود كه زبان آموزان پس از شركت در دوره و موفقيت در آزمون هاي آن ، به سطحC1 (با توجه به سرفصل تدريس شده )تسلط يابند

مخاطبان
دانش آموختگان دوره هاي ADV و همچنين علاقه مندان در سطوح پيشرفته زبان انگليسي

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

 

 

 

Learning grammar points likeReason , Result and purpose

Learning vocabulary and phrases about: Describing work and business and collocations

Unit 8: Being Inventive

Learning grammar points like: Modals and semi-modal

Learning vocabulary and phrases about: positive and negative adjectives, inventions

Unit 9: Urban Living

Learning grammar points like: future forms

Learning vocabulary and phrases about: Collocations to describe cities, Modern cities

Learning how to write: Reports

Unit10: You Live and Learn

Learning grammar points like: participle clauses, future study

Learning vocabulary and phrases about: word formation

موارد ارزشیابی دوره به شرح زیر می باشد:

 

توجه گردد که شیوه ی نمره دهی در این درس بیشتر به صورت آزمون شفاهی، نمرات کلاسی و آزمون های الکترونیکی خواهد بود و آزمون کتبی در این نوع دوره ها موضوعیتی ندارد. 

شرکت کنندگان در دوره لازم است برای شرکت در این دوره تجهیزات زیر را در اختیار داشته باشند:

1- اینترنت پر سرعت بیشتر از 512 کیلوبایت متقارن

2- کامپیوتر یا لپ تاپ با حداقل مشخصات

  • 1.4GHz Intel Pentium 4 or faster processor (or equivalent)
  • Windows 10, 8.1 (32-bit/64-bit), Windows 7 (32-bit/64-bit))
  • Microsoft Internet Explorer 9 or later, Windows Edge browser, Mozilla Firefox, and GoogleChrome

 

3-HEADSET برای شنیدن یا صحبت نمودن و وب کم براي شرکت در آزمون هاي شفاهي

 

Unit 6: Connections

Learning grammar points like: Phrasal verbs (1)

Learning vocabulary and phrases about: Collocations with (have, do, make ,take) , communication technology

unit 7: A Successful Business