.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

تربیت نیروهای متخصص در زمینه ویرایش تصاویر و ارائه نقشه های معماری در قالب پوسترشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با ويندوز - آشنايي با نرم افزار اتوكد

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
ارائه نقشه هاي معماري با نرم افزار فتوشاپ ارائه يك پروژه معماري در قالب يك پوستر ايجاد دياگرامهاي تحليلي

مخاطبان
مورد استفاده افراديكه قصد ارائه و پوستر سازي آثار معماري را دارند

مدت
30  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. ويرايش تصاوير با انجام تغييرات در رنگ ،كنتراست و افزودن فيلتر
  2. چيدمان تصاوير در قالب يك شيت و افزودن متن و نوشته هاي لازم
  3. ارائه نقشه هاي معماري از جمله پلان، سايت پلان، نما، برش
  4. ايجاد تحليل هاي معماري در قالب دياگرام هاي اقليمي، دسترسي، حوزه بندي، ...
  5. ويرايش و روتوش تصاوير جهت آماده سازي آنها براي استفاده در پوستر و شيت
  6. طراحي شيت هاي معماري