.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • آشنایی با نحوه نقشه خوانی و استاندارد های موجود در نقشه ها
 • ساخت و مستندسازی مجموعه های مونتاژی و انفجاری
 • تکینک های  ترسیم و مدل سازی قطعه

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مباني نقشه كشي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
تكنيك هاي پايه اي و پيشرفته ايجاد قطعات با هر هندسه اي تكنيك هاي ايجاد نقشه هاي فني و آشنايي با نحوه نقشه خواني و علائم استاندارد موجود در نقشه ها تكنيك هاي ايجاد مجموعه هاي مونتاژي، جوشكاري و انفجاري تكنيك هاي طراحي مدل هاي ورق كاري تكنيك هاي ايجاد رويه (Surface) آشنايي با روش هاي طراحي فنر (پيچشي، كششي و فشاري) و چرخدنده ها

مخاطبان
كليه دانشجويان رشته هاي فني- مهندسي به خصوص رشته مهندسي مكانيك و نقشه كشي صنعتي و تمام كاربراني كه در زمينه هايي نظير ساخت و توليد، طراحي صنعتي و ساير حوزه هاي مشابه فعاليت دارند از مخاطبان اين دوره مي باشند.

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. معرفی قابلیت های نرم افزار Inventor 2019
 2. آشنایی با تنظیمات نرم افزار قبل از شروع به کار
 3. روش تعریف پروژه در نرم افزار
 4. آموزش اصول ترسیم (استراتژی طراحی) پیش از شروع به ترسیم
 5. معرفی کامل محیط ترسیم دوبعدی و آشنایی با تمامی دستورهای آن (Sketch)
 6. آشنایی با تمامی روش های قیدگذاری صحیح هنگام ترسیم دوبعدی
 7. معرفی کامل محیط طراحی قطعه و تکنیک های به کارگیری دستورات آن (Part)
 8. روش ایجاد نقشه های مرحله ای در نرم افزار (بسیار کاربردی در کارگاه های تولیدی)
 9. روش افزودن Material جدید به نرم افزار به همراه تمامی جزئیات فیزیکی آن
 10. معرفی کامل محیط ورق کاری (Sheet Metal)
 11. آموزش کامل مونتاژ یک مجموعه به صورت اصولی و با کمترین قید ممکن
 12. روش تداخل گیری قطعات مونتاژی
 13. تکنیک های جوشکاری قطعات در محیط مونتاژی
 14. آشنایی با علائم استاندارد AWS D1.1 در جوشکاری
 15. روش های طراحی فنرهای پیچشی، کششی و فشاری و آموزش محاسبات طراحی فنر در صورت نیاز دانش پژوهان
 16. آموزش طراحی چرخدنده
 17. تهیه نقشه انفجاری از مجموعه های مونتاژی
 18. آموزش تهیه فیلم از مونتاژ قطعات به صورت تک به تک با رعایت ترتیب مونتاژ
 19. آشنایی با ایجاد رویه و دستورات آن (Surface)
 20. آموزش ترسیم نقشه با رعایت تمامی استانداردهای روز
 21. روش تعریف الگوی استاندارد و دلخواه در محیط Drawing
 22. آشنایی با استاندارد نقشه کشی DIN آلمان در طول دوره
 23. آشنایی با تلرانس های هندسی مرسوم نقشه کشی در سطح مقدماتی (و پیشرفته در صورت نیاز دانش پژوهان)
 24. آموزش اصلاح مدل در محیط نقشه کشی Drawing (قابلیت بسیار جالب)