.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

کریو کنترل از محصولات امنیتی شرکت Kerio می باشد که در سال های اخیر در کشورمان طرفداران زیادی پیدا کرده است. KerioControl یک UTM قدرتمند است که در رسته‌ی Next-Generation Firewall قرار می گیرد. شرکت Kerio محصولات امنیتی خود را به صورت نرم افزاری و سخت افزاری ارائه می کند. فایروال کریو جهت تامین امنیت شبکه (Network Security) در مقابل ویروس ها ، بد افزارها، نرم افزارهای مخرب ، و .. با مدیریت آسان، یکپارچه و متمرکز کوشیده استشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با مفاهيم پايه Network + و گذراندن دوره جامع يا حداقل MCSA

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1-آشنايي با داشبورد kerio 2-تنظيمات مربوط به kerio ( سرورها IP قوانين ترافيكي و....) ماينيتورينگ

مخاطبان
1-دانش آموختگان دوره هاي مباني شبكه، جامع شبكه و msca 2-مديران شبكه و كساني كه به امنيت شبكه علاقه دارند

مدت
40  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

Using Dashboard in Kerio Control

Configuring the Kerio Control web interface

Configuring network interfaces

Configuring L2TP tunnel

Configuring the guest network

Configuring VLANs

Changing MAC addresses of network interfaces

Configuring Kerio VPN server

Configuring Kerio VPN tunnel

Configuring IPsec VPN

Configuring IPsec VPN tunnel

Configuring IPsec VPN tunnel (Kerio Control and another device)

Configuring traffic rules

Configuring IP address translation

Configuring traffic rules – multihoming

Configuring traffic rules - limiting Internet access

Configuring traffic rules – exclusions

Troubleshooting traffic rules

Configuring Demilitarized Zone (DMZ)

Configuring policy routing

Configuring intrusion prevention system

Filtering MAC addresses

Support for IPv6 protocol

Configuring Service Discovery forwarding in the Kerio Control network

Configuring Universal Plug-and-Play (UPnP)

Configuring bandwidth management

Configuring the Content Filter

Eliminating Peer-to-Peer traffic

Configuring HTTP cache

Filtering web content by word occurrence

Using Kerio Control Web Filter

Filtering HTTPS connections

Configuring proxy server

Configuring a reverse proxy

Configuring antivirus protection

Using DHCP module

Using the DNS module

Configuring a routing table

Using alert messages

Sending log message alerts

Configuring statistics and reports

Configuring system settings date, time, time zone and server name

Upgrading Kerio Control

Configuring the SMTP server

Dynamic DNS for public IP address of the firewall

Saving configuration to Samepage

Saving configuration to FTP server

Managing user accounts

Setting access rights in Kerio Control

Configuring automatic user login

Configuring 2-step verification

Connecting Kerio Control to directory service

User authentication

Using RADIUS server in Kerio Control

Protecting users against password guessing attacks

Creating user groups in Kerio Control

Configuring SSL certificates in Kerio Control

Configuring IP address groups

Creating time ranges in Kerio Control

Configuring URL groups

Using services

Monitoring active hosts

Monitoring VPN clients

Monitoring alert messages

Monitoring user statistics

Monitoring System Health in Kerio Control

Using and configuring logs

Logging packets

Log packet formatting

Using the Config log

Using the Connection log

Using the Debug log

Using the Dial log

Using the Error log

Using the Filter log

Using the Host log

Using the Http log

Using the Security log

Using the Warning log

Using the Web log

Using IP tools in Kerio Control

SNMP monitoring

Generating a Software Appliance installation USB flash disk

Automatic user authentication using NTLM

FTP over Kerio Control proxy server

Configuration files

Configuring backup and transfer