.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

توانمند سازي نيرو هاي متخصص در ايجاد محاسبات پارامتري به كمك نرم افزار matlabشرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اصول برنامه نويسي. آشنايي با سيستم عامل ويندوز. آشنايي با نرم افزار matlab.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
مسلط شدن به محاسبات پارامتري به كمك نرم افزار matlab

مخاطبان
دانشجويان و فارغ التحصيلان مهندسي برق، شيمي، نفت، پتروشيمي، مكانيك دانشجويان رشته هاي مهندسي و علوم پايه.

مدت
5  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل

مشتق گيري

انتگرال گيري

حل معادله غير خطي

حل دستگاه معادلات خطي و غير خطي

حل معادلات ديفرانسيل