.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1. آشنايي با نرم افزار جستجوگر اينترنت.
 2. آشنايي با تنظيمات پايه اي نرم افزار جستجوگر اينترنت.
 3. آشنايي با چگونگي جستجو در اينترنت.
 4. آشنايي با پست الكترونيك و چگونگي ايجاد يك نامه الكترونيكي.
 5. آشنايي با چگونگي استفاده از كتاب آدرس و سازماندهي نامه ها.

 شرایط شرکت کنندگان
-آشنايي با يكي از سيستم هاي عامل نظير ويندوز -تسلط كافي به زبان انگليسي براي افرادي كه مايل به شركت در آزمونهاي بين المللي مي باشند

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
توانايي كار با نرم افزار جستجوگر اينترنت توانايي انجام تنظيمات پايه اي نرم افزار جستجوگر اينترنت توانايي جستجو در اينترنت توانايي كار با پست الكترونيكي و چگونگي ايجاد يك نامه الكترونيكي توانايي استفاده از كتاب آدرس و سازماندهي نامه ها

مخاطبان
علاقه مندان به كشف دنياي مجازي وجستجو براي تازه هاي ناشناخته در زندگي روزمره

مدت
14  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • معرفي اينترنت و تعریف مفاهیم زیر
 • استفاده از يك مرور گر وب مثل Internet Explorer يا موارد ديگر
 • باز كردن صفحات وب دلخواه (وارد كردن آدرس)
 • مرور گر صفحات و گشتن در صفحات از طريق لينكها
 • نمایش یک صفحه وب در یک پنجره جدید یا در یک سربرگ جدید
 • تغيير Home page سيستم يا صفحه شروع
 • حذف و اضافه كردن دكمه به نوار ابزار