.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 1. لزوم مسلط شدن مدیران فروش به ابزارهای نوین به هدف گذر از فروش سنتی به مهندسی فروش
 2. به کارگیری نرم افزار اکسل در ارزیابی شاخص های فروش با توجه به ماهیت سازمان فروش


شرایط شرکت کنندگان
1.آشنايي با مبناي فروش بصورت مويرگي يا عمده فروشي 2.توانايي كار با كامپيوتر و ترجيحا داشتن مدرك ICDL

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
1.در پايان دوره دانش پذير مي تواند شاخص هاي فروش را به كمك اكسل اندازه گيري كند 2.دانش پذير توانايي آناليز فروش و گزارش گيري هاي مرتبط را دارد. 3.دانش پذير با قابليت هاي اكسل جهت رسم نمودارهاي اختصاصي فروش و همچنين توابع مورد نياز جهت محاسبه شاخص ها آشنا مي شود

مخاطبان
مورد استفاده افرادي كه در سازمان فروش فعاليت مي كنند اعم از سرپرستان ، سوپروايزرها ، روئسا و مديران سازمان هاي مختلف فروش

مدت
24  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. معرفی کلی نرم افزار اکسل
 2. تعریف و تفهیم کاربرد اکسل در سازمان فروش
 3. تعریف وآموزش شاخص های مورد استفاده در آنالیز فروش
 4. آموزش رسم نمودارهای فروش
 5. آموزش توابع مورد نیاز اعم از Vlookup ,Hlookup , SumIf , subtotal , Countif , Rank
 6. آموزش کاربرد استفاده از ابزار Goal Seek  و Data Validation در سازمان فروش
 7. آموزش ابزار Pivot Table  و Pivot Chart در آنالیز داده ها
 8. آموزش نحوه قفل گذاری ها و امنیت داده ها
 9. آموزش رسم نمودارهای رگرسیون و معادله های آنها ( جهت کاربرد در سازمان های تولید محور )
 10. آموزش رسم چارت های سازمانی ، استفاده از ابزار Conditional Formatting
 11. آشنایی با نحوه کارکردن با ماکروها
 12. آشنایی با  VBA در اکسل