.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 •  توانمند سازی دانش پژوهان در تحلیل و طراحی سه بعدی  سازه های ساختمانی با بکارگیری نرم افزار Etabs & Safe

 • تکمیل مهارتهای کسب شده در تحلیل و طراحی سازهای فولادی و بتنی توسط نرم افزار Etabs

 • تدوین و تهیه دفترچه های محاسباتی فولادی بر اساس آخرین آیین نامه ها و ظوابط

 • تدوین و تهیه دفترچه های محاسباتی بتنی بر اساس آخرین آیین نامه ها و ظوابط

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با سيستم عامل ويندوز گذراندن حداقل دروس فولاد1 و بتن 1 آشنايي با مفاهيم و اصول تئوري طراحي و بارگزاري سازه هاي ساختماني

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
محاسبه بارهاي زلزله، باد، بار ثقلي بين ستون ها و تيرها، طراحي تيرهاي مركب و ديوار برشي، توانايي ترسيم فونداسيون سازه هاي ساختماني با استفاده از نرم افزار Safe كسب مهارتهاي تكميلي تحليل و طراحي سازهاي ساختماني (شامل طراحي سقف كامپوزيت، ديوارهاي برشي و ...) توانايي تدوين دفترچه هاي محاسباتي ساختمانهاي فولادي و بتني

مخاطبان
فارغ التحصيلان و دانشجويان رشته هاي عمران و معماري

مدت
120  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 •  آشنایی با نصب Etabs، آشنایی با محیط Etabs و آیکونهای نرم افزار، تنظیمات اولیه Grid، تعاریف طبقه و ....
 •  تعریف تقاطع، Import تقاطع از جدول کتابخانه ای، کار با SD Section و Draw Line Element
 •  Define Area و Define Draw، تعریف Auto Select List
 •  تعریف انتهای مفصل و صلب در تیرها، تکیه گاه صلب در پی و انواع درجات آزادی آنها
 •  تعریف تعداد نقاط خروجی و ضریب ناحیه سختی، محورهای محلی و ....
 •  تعریف سقف صلب و اختصاص آن به پلان، تعریف چرخاندن محورهای محلی سقف
 • تعریف انواع بارگذاری استاتیکی و دینامیکی مطابق با مبحث 6 مقررات ملی ساختمان
 •  تعریف بارهای مرده و زنده، بارگذاری المانهای خطی، نقطه ای و سطحی
 •  تعریف بارگذاری Notional و بار زلزله بر اساس آیین نامه 2800 ویرایش 4 طراحی ساختمانها در برابر زلزله و  بررسی ضریب ρ
 •  مفاهیم لرزه ای و اصول شکل پذیری و تحلیل دینامیکی سازه
 •  تنظیمات منوی آنالیز، ∆P و ترکیبات بارگذاری، آنالیز سازه، نحوه برطرف کردن خطاهای احتمالی
 •  تعریف Drift ، تعاریف حد مجاز تغییر مکان سازه بر اساس آیین نامه 2800
 •   بررسی خروجی گرافیکی مولفه نیروهای داخلی
 • چاپ نتایج بصورت جدولهای متناوب و خروجی به محیط های Excel و Access
 •  بررسی دستور Report
 • طراحی سازه های فلزی
 •  طراحی سازه های بتن آرمه
 •  آموزش نرم افزار Safe
 •  امتحان پایانی طراحی سازه های فلزی توسط نرم افزار Etabs
 •  امتحان پایانی طراحی فونداسیون توسط نرم افزار Safeمدل کردن و طراحی سقف کامپوزیت
 • طراحی دینامیکی خطی بر اساس طیف پاسخ و نحوه تعریف دیاگرام طیف بازتاب بر اساس ویرایش چهارم آیین نامه 2800 طراحی ساختمانهای در برابر زلزله
 • مدل کردن و طراحی دیوارهای برشی ساده و دارای Openning
 • مدل کردن اعضاء غیر منشوری و طراحی آنها طراحی اتصالات ساده تیر به ستون
 • مبانی اتصالات جوشی
 • طراحی اتصالات گوشه قاب بادبندی
 • طراحی Base Plate شامل نحوه شیب بندی صفحات زیرسری، پیدا کردن نیروهای حاکم بر طرح و طراحی صفحات زیرسری ستونی
 • طراحی اتصال صلب تیر به ستون
 • نحوه جمع بندی اطلاعات و تدوین دفترچه های محاسباتی فولاد و بتن
 • آزمون پایانی ( مدل کردن و طراحی سازه بتنی با دیوار برشی) و تحویل پروژه