.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

آشنايي دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي و علوم  پایه با توانايي هاي matlab در زمينه حل مسائل كاربردي و علمي از طريق مدلسازي مسئله در چارچوب مسائل بهينه يابيشرایط شرکت کنندگان
آشنايي مقدماتي با windows.

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
آشنايي به حل مسائل كاربردي و علمي از طريق مدلسازي مسئله در چارچوب مسائل بهينه يابي توسط matlab

مخاطبان
تمامي گروه هاي مهندسي و علوم پايه بالاخص گروه مهندسين كشاورزي

مدت
6  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. آشنايي با مدل نرون 
  2. معماري شبكه 
  3. شبكه هاي پرسپترون تك لايه و چند لايه
  4. شبکه های شعاع مبنا 
  5. و سایر کاربرد های شبکه های عصبی در متلب