.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 2 نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه 2 نظارت و طراحي از گروه تاسيسات مكانيكي

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 1. آشنایی با تکنیک های فناوری اطلاعات
 2. آشنایی با سیستم های طراحی رایانه ای و بانک های اطلاعاتی
 3. مدیریت تسهیلات MF
 4. سیستم های کنترل امنیت
 5. سیستم های کنترل مصرف انرژی
 6. سیستم های کنترل محیط زیست
 7. سیستم های کنترل گرمایش و سرمایش
 8. سیستم کنترل روشنایی
 9. مدیریت جمع آوری داده ها
 10. شبکه های بی سیم
 11. عامل های هوشمند و ویژگی های آن