.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها

بالا بردن دانش فنی مهندسان عضو سازمان نظام مهندسی ساختمان و امکان ارتقاء پایه بر اساس مقرارت و آئین نامه های آن سازمانشرایط شرکت کنندگان
دارندگان پروانه اشتغال به كار مهندسي پايه 3 نظارت و طراحي در گروه تاسيسات مكانيك از سازمان نظام مهندسي ساختمان

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
فراگيري دانش و مهارت هاي دوره بر اساس سرفصل و قبولي در آزمون پايان دوره

مخاطبان
اعضا سازمان نظام مهندسي ساختمان استان فارس داراي پروانه اشتغال پايه3 نظارت و طراحي در گروه تاسيسات مكانيك

مدت
16  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
  1. نگهداری و راه اندازی بویلر ها
  2. نگهداری هوارسانها
  3. نگهداری چیلرها و انواع آن ها
  4. تامین هوای لازم برای احتراق در موتور خانه ها
  5. مخازن سوخت و لوله کشی از مخزن به مشعل
  6. لرزه گیر و کاربرد آن در موتور خانه ها
  7. مدیریت انرژی در ساختمان
  8. برنامه ریزی برای تهیه قطعات یدکی و ذخیره مناسب در انبار تاسیسات