.: مشخصات درس
اهداف و مهارتها
 • آشنايي با كاربردهاي گسترده اكسل در زمينه محاسبات كاربردي، تحليل داده ها با رویکرد مهندسی
 •  آشنایی با جداول ، رسم نمودار ها ، حل معادلات ، تحلیل داده ها در سطح پیشرفته

 شرایط شرکت کنندگان
آشنايي با اكسل مقدماتي

توانایی های مورد انتظار از دانشپذیران در پایين دوره
دانشجويان با گذراندن اين دوره قادر خواهند بود علاوه بر انجام تنظيمات و فرمت دهي هاي تخصصي، از اكسل در حل انواع مسايل رياضي، مهندسي و كاربردي و همچنين تحليل هاي اقتصادي و رسم تخصصي جداول و نمودارها استفاده نمايند.

مخاطبان
تمامي دانشجويان و فارغ التحصيلان رشته هاي مهندسي، علوم پايه، مديريت و حسابداري.

مدت
36  ساعت

كاربرد درس در ساير دروس


سرفصل
 • مروري بر تنظیمات کلی نرم افزار ·
 • Password گذاري بر روي فایل هاي اکسل ·
 • مدیریت کردن sheet ها 
 • مقایسه محتویات چند sheet در یک فایل ·
 • بررسی قابلیت Fill Series و قابلیت Custom List ·
 • نحوه comment گذاري روي سل ها و مدیریت آن ها ·
 • بررسی قابلیتهای Freeze/ Unfreeze ،Split ،Arrange 
 • مروري بر مبانی فرمول نویسی وآدرس دهی  های مطلق و نسبی ·
 • معرفی برخی از توابع متنی  و منطقی کاربردي و انجام محاسبات و گزارش گیري با استفاده از آن ها ·
 • نحوه نوشتن توابع ترکیبی یا تو در تو ·
 • نحوه اضافه کردن و استفاده از توابع فارسی در اکسل ( تبدیل عدد به حروف، تبدیل تاریخ میلادي به شمسی و ...) ·
 • معرفی توابع شرطی، Sum product و نوع شرطی آن ·
 • معرفی قابلیت Format Cells و مرور یک سري نکات مربوط به فرمت بندي ·
 • معرفی برخی توابع پرکاربرد ·
 • شرح نحوه ترسیم انواع نمودارهاي ریاضی و آماري و چارت سازمانی
 • تحلیل و پردازش داده ها به روش هاي گوناگون مانند رگرسیون خطی ·
 • معرفی برخی از توابع مالی و حل مثال ·
 • معرفی کلیه توابع آرایه اي و حل مثال ·
 • ساخت و ایجاد بانک هاي اطلاعاتی و تنظیمات مربوطه بصورت پیشرفته
 • بررسی تابع Subtotal وConcatenate
 • بررسی قابلیت Group/Ungroup و Subtotal  و Protect/Unprotect و  Worksheet  و   Text to Column ·
 • معرفی ابزار قاب بندي شرطی
 • معرفی توابع جستجوگر، زمان و تاریخ ·
 • نامگذاري خانه ها و محدوده ها ·
 • گزارش گیري از داده هاي حجیم با استفاده از ابزار جداول محوري Pivot Chart و (Pivot Table) ·
 • استفاده از ابزار Goal Seek براي تجزیه و تحلیل داده ها ·
 • آشنایی با ابزار سناریو (Scenarios) براي تجزیه و تحلیل داده ها ·
 • آشنایی با ابزار Data Table براي تجزیه و تحلیل داده ها ·
 • آشنایی با توابع بانک اطلاعاتی ( Database) ·
 • آشنایی با ابزار Solver و کاربرد آن در حل معادلات و دستگاه هاي مختصات ·
 • آشنایی با ماکروها ( نحوه ضبط ماکرو، طریقه اجراي ماکرو به روش هاي مختلف به همراه حل مثال) ·
 • آشنایی با محیط VBA و معرفی برخی از توابع پایه اي در این محیط
 • ساخت تابع در اکسل و نحوه ذخیره سازي Add- ins ·